הון סיכון: הגדרה, פונקציה, בסיס משפטי, מטרה ומאפיינים

מה זה הון סיכון? הגדרת הון סיכון היא השקעה בצורה של מימון בצורה של השתתפות הונית (קרא: הבנת הון ) לחברה פרטית כשותף / שותף עסקי (חברה מוחזקת) בפרק זמן מסוים.

בדרך כלל השקעת הון סיכון זו ניתנת בצורת מזומנים אשר מוחלפים אז למספר מניות בחברה של שותף עסקי. באופן כללי, הון סיכון כולל השקעות עם סיכון גבוה, אך גם השקעות עם תשואה גבוהה.

קרנות השקעה ממשקיעים מנוהלות על ידי קרנות סיכון בהן המשקיעים כבר יודעים כי לחברה שממומנת יש סיכון גבוה ואינה עומדת בדרישות הסטנדרטיות של חברה ציבורית לקבלת הון הלוואה מבנקים.

מרבית קרנות הסיכון מגיעות ממשקיעים מבוססים, בנקי השקעות ומוסדות פיננסיים הגובים כספים למטרות השקעה אלה. השקעה בהון סיכון ניתנת בדרך כלל לחברות הזנק (סטארטאפים).

הבנת הון סיכון על פי מומחים

כדי להבין טוב יותר מהי הון סיכון, נוכל להתייחס לחוות דעתם של חלק מהמומחים הבאים:

1. חסנודין רחמן

לטענת חסאנאדין רחמן, ההגדרה של הון סיכון היא השקעה בחברה שבה ההשקעה מכילה סיכונים.

2. מרטונו

לדברי מרטונו, ההגדרה של הון סיכון היא הון שמושקע בעסקים שיש בהם סיכונים, כאשר המטרה היא להשיג רווחים בצורה של ריבית או דיבידנד (קרא: הגדרת דיבידנד ).

3. דחלאן סיאמת

לפי דחלאן סיאמת, ההגדרה של הון סיכון היא הון שמושקע בעסקים הנושאים סיכונים, הן מבחינת השקעת הון עצמי, איגרות חוב להמרה והן הלוואות שניתן להמיר למניות.

4. אמיליה ווידהסטי

לדברי אמיליה ווידהסטי, ההגדרה של הון סיכון היא מימון בצורה של השקעת הון בחברה של שותפים עסקיים שרוצה לפתח את עסקיה בפרק זמן מסוים.

5. מוניר פואדי

לטענת מוניר פואדי, הון סיכון הוא מימון של משקיעים בצורה של השתתפות הונית בחברה לתקופה מסוימת שלאחריה המשקיע יחלק את המניות.

6. ניל קרוס

לפי נתוני ניל קרוס, ההגדרה של הון סיכון היא מימון מסוכן, הנעשה בדרך כלל בצורה של השתתפות הונית בחברות הזנק בעלות פוטנציאל פיתוח גבוה.

7. KEPPRES מס ' 61 משנת 1998

על פי צו הנשיאות מספר 61 משנת 1998, ההגדרה של חברות הון סיכון היא ישות עסקית המבצעת מימון בצורה של השתתפות בהון בחברה המקבלת סיוע כספי.

קרא גם: הגדרת נכסים על פי מומחים

בסיס משפטי להון סיכון

נכון לעכשיו, הון סיכון הוא מוסד פיננסי חדש יחסית. הון סיכון מוסבר ב- KEPPRES No. 61 משנת 1998 הנוגעות למוסדות פיננסיים, וכן KEPMENKEU No. 1251 / KMK.013 / 1998 בדבר הוראות ונהלים ליישום מוסדות מימון.

שתי התקנות (KEPPRES ו- KEPMENKEU) הן תחילתה של ההיסטוריה הבסיסית של דיני הון סיכון באינדונזיה. בנוסף לשתי התקנות לעיל, הון סיכון מוסבר גם בחוקים ותקנות שונים, אזרחיים וציבוריים כאחד.

א. משפט אזרחי

בפעילות עסקית הכוונה בהון סיכון היא חברת הון סיכון וחברה מוחזקת. במשפט האזרחי ישנם שני מקורות משפט כבסיס לעסקי הון סיכון, כלומר:

1. עקרון חופש ההתקשרות

היחסים המשפטיים עם הון סיכון נעשים תמיד בחוזה כתוב כמסמך משפטי המהווה בסיס לוודאות משפטית. חוזי הון סיכון הם המסמכים המשפטיים העיקריים (מסמכים משפטיים עיקריים) שנעשים ומתפקדים כחוק עבור חברות הון סיכון וחברות שותפות על ידי מילוי הדרישות כאמור בסעיף 1320 לחוק האזרחי.

מכיוון שדיני חוזים נערכים כחוק, החוזה תקף כחוק לחברות הון סיכון וחברות שותפות עסקיות (סעיף 1338 פיסקה (1) לחוק האזרחי).

2. משפט אזרחי

הבסיס המשפטי להון סיכון בצורה של חוקים בתחום המשפט האזרחי הוא הקוד האזרחי, חוק מספר 40 משנת 2007 הנוגע לחברות בערבון מוגבל, חוק מספר 25 משנת 1992 הנוגע לקואופרטיבים, וחוק מספר 8 משנת 1995 הנוגע לשוק ההון.

ב. משפט ציבורי

כעסק בשירותי מימון, הון סיכון קשור קשר הדוק מאוד לאינטרסים ציבוריים, במיוחד אלה בעלי אופי מנהלי. זו הסיבה שחוק ציבורי מוחל על עסק ההון סיכון. חוקים אלה כוללים; חוקים, תקנות ממשלה, KEPPRES, וגזרות שרים.

1. חוק המשפט הציבורי

הבסיס המשפטי העיקרי להון סיכון הוא:

 • חוק מספר 5 משנת 1960 הנוגעים להוראות חקלאיות בסיסיות ותקנות יישום
 • חוק מספר 3 משנת 1983 בנושא חובות רישום חברות ותקנות ביצוע
 • חוק מספר 12 משנת 1985
 • חוק מספר 7 משנת 1991
 • חוק מספר 8 משנת 1991 ותקנות היישום שלה.

2. תקנות על מוסדות פיננסיים

תקנות בדבר מוסדות פיננסיים המסדירים עסקים הון סיכון, היינו:

 • תקנה ממשלתית מס ' 18 משנת 1973 בעניין הקמת PT. בהאנה פיתוח עסקי באינדונזיה (כחברת הון סיכון ראשונה באינדונזיה
 • KEPPRES לא. 61 משנת 1988 הנוגעות למוסדות מימון (תוקנה לתקנה הנשיאותית מספר 9 משנת 2009 בנושא מוסדות מימון)
 • KEPKEMENKEU No. 1251 / KMK.013 / 1988 בדבר הוראות ונהלים ליישום מוסדות מימון, שתוקנו ושכללו לפי צו שר האוצר מספר 468 משנת 1995.

קרא גם: כיצד להשיג השקעות הון סיכון

מאפייני הון סיכון

להלן המאפיינים של הון סיכון בכלל:

מימון הון סיכון הוא הון עצמי

צורת המימון שמתבצעת על ידי חברת הון סיכון היא השקעה ישירה בחברה שותפה.

2. הון סיכון הוא השקעה לטווח ארוך

חברות הון סיכון אינן צופות להשיג רווחים על ידי סחר במניותיהן בטווח הקצר, אך צופות רווחי הון לאחר פרק זמן מסוים.

3. הון סיכון הוא מימון הון סיכון

הון סיכון נמצא בסיכון גבוה מכיוון שמימונו אינו מלווה בבטחונות כפי שקורה באשראי בנקאי. עם זאת, סיכון גבוה זה מתקזז בציפייה לקבל תשואה גדולה יותר.

4. הון סיכון זמני

למרות שמימון הון סיכון הוא בצורה של השתתפות במניות, עדיין ישנם עקרונות שהם זמניים, למשל, תקופת השתתפות ההון סיכון באינדונזיה היא מקסימום 10 שנים.

5. הטבות בצורה של רווח הון ודיבידנדים

הרווח הצפוי מתקבל על ידי חברות הון סיכון, במיוחד רווחי הון או הערכת שווי מניה בנוסף לדיבידנדים.

6. שיעור תשואה גבוה

תחומים עסקיים הממומנים בדרך כלל על ידי הון סיכון הם תחומי פריצת דרך חדשים שמבטיחים רווחים גבוהים.

מטרת הון סיכון

PT. Bahana פיתוח עסקי אינדונזיה היא חברת הון סיכון שהיא הראשונה באינדונזיה. להלן כמה מהיעדים של הון סיכון:

 1. צמיחו ופיתחו את היכולת של MSME (קרא: הגדרת MSME) על ידי חיפוש סיוע כלכלי מבלי להתעלם מעקרונותיה של חברה בריאה.
 2. עזור בשיפור שיעורי הצמיחה של חברות קטנות ובינוניות על ידי חיפוש הון מניות, ומתן ערבויות לטווח ארוך ובינוני, כמו גם לסייע לעסקים קטנים בהגדלת המומחיות והניהול.
 3. מסייע ביצירת סיטואציה עסקית בריאה עבור חברות קטנות ובינוניות לצמוח לעסק אמין.
 4. שותפות בהקשר של הקלה בעוני, במטרה לסייע ליזמים חסרי הון ואין להם ערבויות מהותיות, ומקשים על קבלת הלוואות מבנקים. עם השקעת ההון מהון סיכון יכול לעזור להתמודד עם קשיים כלכליים.
 5. עזרו לחברות חסרות נזילות.
 6. עזרו בהקמת חברה חדשה, בה רמת הסיכון לאובדן גדולה מאוד.

היתרונות של הון סיכון

להלן כמה מהיתרונות של הון סיכון:

1. פעילויות עסקיות מוגברות

בדרך כלל חברה שותפה היא עסק קטן שזקוק לכספים בכדי להגדיל את העסק. מימון מהון סיכון יכול לעזור להגדיל את הפעילות העסקית.

2. הגדל את הפוטנציאל העסקי

אנשים או קבוצות שמצליחים ליצור משהו חדש בדרך כלל זקוקים לתמיכה כספית. הון סיכון במקרה זה משמש כשותף עסקי שיכול לעזור בפיתוח מוצרים או עסקים להיות גדולים יותר.

3. שיווק מוצרים יעיל יותר

תהליך השיווק בסטארט-אפים בדרך כלל אינו יעיל מכיוון שכמות הייצור עדיין קטנה. באמצעות מימון מהון סיכון, חברה לשותפים עסקיים יכולה לשפר את היעילות של שיווק מוצרים.

4. קבל אמון מהבנק

באופן כללי, חברות הזנק מתקשות להשיג מימון מבנקים מכיוון שהניהול שלהן עדיין לא יעיל. עם זרם הכספים מהון סיכון, הדבר יגדיל את אמון הבנק בחברות סטארט-אפ במתן הון סיכון.

5. שיפור הנזילות

חברות הזנק המקבלות כספים מהון סיכון אינן צריכות לשלם ריביות ותשלומי הלוואה. לכן, הוספת הון השקעה ישיר תגדיל את נזילות החברה. הזבל.

6.שכירות טובה יותר

סיוע וניהול כלכלי המכיל כוח אדם מקצועי ומנוסה יהפכו את ההפעלה ליעילה ויעילה יותר. בדרך זו ניתן למזער את עלויות השיווק ועלויות הייצור ובסופו של דבר לסייע בשיפור היכולת להשיג רווח (רווחיות).

סוגי מימון הון סיכון

להלן כמה סוגים של מימון הון סיכון:

1. מימון Eguity

זהו סוג של מימון ישיר שמתבצע על ידי חברות הון סיכון על ידי השקעה ישירה בחברה של שותפים עסקיים ולקיחת חלק מסך המניות שבבעלות חברת השותפים העסקיים.

2. חצי הון פיננסי

עזוב את ההערה שלך

Please enter your comment!
Please enter your name here